ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

„Rumianki” z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk podczas burzy mózgów utrwaliły wiedzę na temat: „Kiedy, dlaczego i jak nalży myć ręce?” Na podstawie piosenki oraz instrukcji obrazkowej poznały technikę dokładnego mycia rąk. Dzieci przeprowadziły doświadczenie, podczas którego zauważyły, że mydło ma magiczną moc usuwania brudu (bakterii i wirusów). Przedszkolaki wykonały kolorową pianę z mydła, wody, barwników spożywczych i mąki ziemniaczanej, a następnie szukały w niej ukrytych przedmiotów. Dzięki wspaniałej zabawie dzieci przekonały się, że jednym ze sposobów na bycie zdrowym jest mycie rąk.

https://www.canva.com/design/DAFPXqa0lJg/l86SUXOKRTCK1udXb91DAQ/view?utm_content=DAFPXqa0lJg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink