ZADANIE NR 7 MARZEC

,, W marcu jak w garncu”- rozmawialiśmy o zmienności marcowej pogody, obserowowaliśmy ją przez tydzień i uzupełnialiśmy swoje kalendarze.