Szkoła wierna dziedzictwu

W naszym przedszkolu podejmujemy wiele działań, które mają na celu przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie, jego historii, środowisku naturalnym, kulturowym i społecznym  oraz kształcenie postawy patriotyzmu, szczególnie zaś przywiązania i szacunku dla swojej „małej Ojczyzny”.

Główne cele naszych działań to:

  1. Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
  2. Upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego regionu i kraju.
  3. Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
  4. Wydobywanie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „Małej Ojczyzny”.
  5. Wzmocnienie poczucia zakorzenienia , przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
  6. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji  zawartych e różnych źródłach historycznych.

Sprawozdanie z działań zaplanowanych i zrealizowanych w ramach  programu ” Szkoła Wierna Dziedzictwu” znajduje się na dole strony

Działania w ramach programu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, realizowane przez społeczność przedszkolną, w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami współpracującymi

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu realizowano ogólnopolski projekt edukacyjny, który miał na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat etnograficznych regionów znajdujących się w Polsce, rozwijanie zainteresowań dotyczących własnej Ojczyzny, pozyskiwanie nowych informacji na temat tradycji, zwyczajów charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski oraz integrację i wymianę doświadczeń wśród uczestników realizujących projekt.

Więcej o wydarzeniu: https://przedszkolebp.schoolpage.pl/wydarzenia/programy-i-projekty/w-skarbcu-polski-ogolnopolski-projekt-edukacyjny/ oraz https://www.facebook.com/groups/603282721960798/

Przedszkolny projekt edukacyjny: „Poznaję mój kraj – moją małą Ojczyznę

Więcej o wydarzeniu:

Ogólnopolski projekt patriotyczny: „Zareklamuj Polskę

Za co kochamy naszą Ojczyznę? Naszych bohaterów? Co wyróżnia Polskę od innych krajów? Co sprawia, że Polska jest tak wyjątkowa? Co sprawia, że gdy myślimy, mówimy o Polsce robi nam się miło? Czym możemy się pochwalić w Polsce? Jak możemy zareklamować nasz kraj? Są to pytania, na które próbowaliśmy odpowiedzieć poprzez realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ZAREKLAMUJ POLSKĘ”.

Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/p/Projekt-patriotyczny-Zareklamuj-Polsk%C4%99-100075859093250/?_rdr

W środę 12 czerwca odbyły się w przedszkolu pokaz i degustacja tradycyjnych potraw regionalnych z Warmii i Mazur. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Dyrektor ZOPO w Białej Piskiej Pani Grażyna Olech. Prezentację poprzedziły warsztaty kulinarne, w czasie których przedszkolaki przygotowały wybrane potrawy z kuchni mazurskiej i warmińskiej, wykorzystując typowe dla naszego regionu produkty z pól i lasów, m.in.: mleko, jaja, ryby, miód…

Więcej o wydarzeniu:

Z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty w przedszkolu odbyły się uroczystości poświęcone Rodzicom. Organizowane spotkania były okazją do zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności artystycznych przed najbliższymi oraz wspólnego spędzenia czasu w przedszkolu.

Więcej o wydarzeniu:

Stwarzamy okazje, dzięki którym dzieci z przedszkola odwiedzają ciekawe miejsca w naszej gminie. Jednym z takich miejsc jest „Wioska zielarska Nitki”, gdzie promuje się tradycję szeroko pojętego zielarstwa, edukację ekologiczną i prozdrowotną.

Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7578454708915831&set=gm.1542859796325923&idorvanity=1347254275886477 oraz https://przedszkolebp.schoolpage.pl/wydarzenia/wycieczki/wycieczka-do-wioski-zielarskiej-nitki/

W czasie wycieczek przedszkolacy poznają miejsca w gminie Biała Piska, w których kultywuje się tradycje oraz pamięć historyczną. Godnym uwagi miejscem jest Izba Pamięci mieszcząca się w kaplicy rzymsko-katolickiej w Kowalewie p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe. W izbie znajduje się wiele pamiątek związanych z żołnierzami Podlaskiej Brygady Kawalerii, którzy we wrześniu 1939 roku dokonali ataku na pozycje niemieckie właśnie w okolicy miejscowości Kowalewo.

Więcej o wydarzeniu: https://przedszkolebp.schoolpage.pl/wydarzenia/wycieczki/wycieczka-do-izby-pamieci/

Głównym założeniem projektu edukacyjnego było rozbudzanie szacunku, umiłowania i przywiązania do własnej ojczyzny poprzez poznanie i pielęgnowanie przyrody. Działania miały na celu podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców dotyczącej właściwego oddziaływania na najbliższe środowisko przyrodnicze jako istotnego elementu lokalnego patriotyzmu.

Więcej o wydarzeniu:

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polska w Europie”

Wychowawczynie grupy 4-latków przygotowały swojego podopiecznego do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Praca wykonana przez Naponga Wesołowskiego z grupy „Stokrotki” zajęła III miejsce w konkursie pod hasłem: „Polska w Europie”, zorganizowanym przez Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Więcej o wydarzeniu: https://sp2bielskpodlaski.szkolnastrona.pl/art,863,rozstrzygniecie-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-pt-polska-w-europie

Z okazji Dnia Flagi zachęcamy naszych przedszkolaków oraz ich rodziców do aktywnego włączania się w obchody święta np. poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „#mojaflaga”, inspirowanej przez Biuro „Niepodległa” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o wydarzeniu:

W ciągu całego roku szkolnego organizowane były liczne wycieczki i spacery, podczas których dzieci miały możliwość poznawania naszego miasteczka i jego okolic. Dzieci odwiedzały najważniejsze miejsca w Białej Piskiej, poznawały ich znaczenie oraz historię. Stwarzaliśmy także okazje do obserwowania przyrody w naszej „małej ojczyźnie” i zachodzących w niej zmian w czasie różnych pór roku.

Więcej o wydarzeniu:

Konkurs fotograficzny był skierowany do dzieci i ich rodziców, miał na celu zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania lub najbliższej okolicy i ukazanie jej różnorodności oraz piękna.

Więcej o wydarzeniu:

Dzieci z grupy „Biedronki” wraz z wychowawczyniami zorganizowały happening ekologiczny pod hasłem: „Na ratunek Naszej Małej Ojczyzny – Nasze miasto wolne od smogu”. Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców Białej Piskiej na problem zanieczyszczania powietrza dymami z tzw. kopciuchów oraz spalanych śmieci.

Więcej o wydarzeniu:

W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mogę być kim chcę!”, w ramach której dzieci odbywają spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w ich miejscach pracy oraz w naszej placówce. W czasie spotkań przedszkolacy poznają nie tylko specyfikę różnych zawodów, ale także wyrabiają orientację o rolach społecznych, pełnionych przez pracowników firm i instytucji działających w naszym środowisku lokalnym.

Więcej o wydarzeniu:

W kwietniu w przedszkolu zorganizowany został ogólnopolski konkurs plastyczny „Polska mój dom, moja Ojczyzna”. Konkurs był adresowany do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Zadaniem uczestników było przedstawienie własnego wyobrażenia o swojej ojczyźnie za pomocą wybranych technik plastycznych. Na konkurs, o którym informacje zamieszczono na stronie internetowej miesięcznika „Bliżej przedszkola” wpłynęło 28 prac w wykonaniu dzieci z całej Polski.

Więcej o wydarzeniu:

Więcej o wydarzeniu:

Kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi w przedszkolu zorganizowaliśmy „Kiermasz wielkanocny”, który był poprzedzony długimi przygotowaniami. W czasie warsztatów, dzieci i rodzice przygotowali różnorodne ozdoby, stroiki, pisanki, które można było zakupić za dobrowolną opłatę.

Więcej o wydarzeniu:

Więcej o wydarzeniu:

Wielkanocne warsztaty z „Seniorkami”

W przedszkolu podejmujemy szereg działań mających na celu poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych charakterystycznych dla naszego regionu. W grupie „Rumianki” w połowie marca odbyły się warsztaty plastyczne z udziałem pań ze Związku Emerytów  Rencistów i Inwalidów w Białej Piskiej. W czasie spotkania dzieci poznawały zwyczaje związane z witaniem wiosny oraz świętami Wielkiej Nocy.

Więcej o wydarzeniu: https://przedszkolebp.schoolpage.pl/grupy-2/grupa-rumianki/wielkanocne-warsztaty-z-seniorkami/

Z wykonywaniem palm wielkanocnych wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń. Do udziału w konkursie, który miał na celu propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzinami.

Więcej o wydarzeniu:

Happening z okazji powitania wiosny, uroczystość: „Wiosna na ludową nutę

21 marca 2024r. uroczyście powitaliśmy Wiosnę. Dzieci w barwnym korowodzie, w którym przeważał kolor zielony, na czele z kukłą „Marzanny” przemaszerowały ulicami miasta nad staw i rzeczkę Białkę, gdzie dokonały symbolicznego pożegnania zimy i powitania wiosny. Wiosenny przemarsz poprzedzony był rozmowami z dziećmi na temat danych zwyczajów ludowych związanych ze zmianą pór roku.

Więcej o wydarzeniu:

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu w sposób szczególny przypominamy o konieczności troski o język ojczysty. Podejmując wiele działań staramy się uzmysłowić dzieciom różnorodność językową na świecie, a jednocześnie podkreślić, że dbając o język ojczysty  i chroniąc go, dbamy o własną tożsamość narodową. 

Więcej o wydarzeniu: https://mgokbialapiska.pl/wiadomosci/16966/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-w-bibliotece-

Dzieci z naszego Przedszkola w przededniu świąt Babci i Dziadka gościły swoich bliskich na uroczystościach zorganizowanych z tych okazji. Licznie przybyli goście mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.

Więcej o wydarzeniu: https://przedszkolebp.schoolpage.pl/wydarzenia/uroczystosci/dzien-babci-i-dziadka/

W przededniu świąt Bożego Narodzenia dzieci zaprezentowały koleżankom i kolegom oraz zaproszonym gościom występ artystyczny pod hasłem” „Maleńka miłość w żłobie śpi”.

Więcej o wydarzeniu:

Gminny konkurs plastyczno-techniczny „Drugie życie śmieci w eko-opakowaniach na prezent świąteczny”

Więcej o wydarzeniu:

Warsztaty bożonarodzeniowe

W okresie przedświątecznym staramy się zapoznawać dzieci z różnymi zwyczajami i tradycjami bożonarodzeniowymi charakterystycznymi dla naszego regionu. Organizowane przez nas zajęcia przybierają na ogół formę zajęć otwartych albo warsztatów, na które zapraszamy członków rodzin naszych podopiecznych, korzystając z ich doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności. Podejmowane działania integrują społeczność lokalną oraz pobudzają jej członków do aktywności, wprowadzając przy okazji we wspaniały, świąteczny nastrój.

Więcej o wydarzeniu:

Tradycje i zwyczaje ludowe: „Andrzejki”

Podejmujemy działania, które mają na celu przypominanie i utrwalanie polskich tradycji i obyczajowości związanych z kultywowaniem zwyczajów oraz obrzędów ludowych poprzez aktywne i wesołe spędzanie czasu w przedszkolu. „Andrzejki:, to stary, ludowy zwyczaj, który dostarcza dzieciom wielu przeżyć, pozytywnych emocji oraz integruje społeczność przedszkolną.

Więcej o wydarzeniu:

Kampania ogólnopolska „BohaterON”

Nasze przedszkole od 2018 roku aktywnie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Za pośrednictwem kampanii promujemy patriotyczne postawy i tożsamość narodową wśród dzieci oraz rodziców, a także tworzymy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.

Więcej o wydarzeniu:

Koniec października i początek listopada to doskonała pora, aby zapoznać dzieci ze zwyczajami i tradycjami związanymi z obchodzeniem dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek. Do podejmowanych działań zaprosiliśmy rodziców, którzy włączyli się aktywnie do akcji „Hołd dla zmarłych” i przynieśli do przedszkola znicze i lampiony.

Więcej o wydarzeniu:

W przededniu Święta Niepodległości dzieci z naszego przedszkola poznawały miejsca pamięci narodowej, które znajdują się w Białej Piskiej. W czasie wycieczek przedszkolacy odnajdywały symbole narodowe (wiszące w mieście biało-czerwone flagi) odwiedzili również obelisk ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Więcej o wydarzeniu:

Delegacje dzieci i pracowników przedszkola wraz z rodzinami wzięły udział w imprezach i uroczystościach zorganizowanych w naszym mieście z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości (Foto z arch: Marta Zysk i M-GOK)

Więcej o wydarzeniu: https://mgokbialapiska.pl/galeria/3481

Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości rokrocznie w naszym przedszkolu odbywają się uroczystości przygotowane przez dzieci wraz z wychowawczyniami oraz z wielką pomocą i zaangażowaniem rodziców. Z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Burmistrz Białej Piskiej, Pani Beata Sokołowska.

Więcej o wydarzeniu:

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie 2023”

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej odbyła się XXII edycja konkursu recytatorskiego: „Strofy o Ojczyźnie”. W tym roku przedstawiciele najstarszych grup przedszkolnych znaleźli się wśród 35 uczestników imprezy, która ma na celu propagowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu naszej gminy, rozbudzanie wrażliwości artystycznej i potrzeb intelektualnych, kultywowanie pamięci wybitnych poetów polskich oraz kształtowanie uczuć patriotycznych.

Więcej o wydarzeniu: https://mgokbialapiska.pl/wiadomosci/15117/xxii-edycja-konkursu-strofy-o-ojczyznie

W przededniu Święta Niepodległości przedszkole odwiedzili Seniorzy z Koła Emerytów okręg nr 2, którzy aktywnie działają w społeczności lokalnej gminy Biała Piska. Seniorzy założyli chór, który zaprezentował dzieciom szeroki repertuar znanych pieśni patriotycznych.

Więcej o wydarzeniu:

Przedstawicielka naszego przedszkola Pola, wzięła udział w regionalnym konkursie recytatorskim „Jesienne bajanie wierszem lub prozą” zorganizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Konkurs miał na celu między innymi rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci, a także uwrażliwianie na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa (Foto z arch: MODN Ełk).

Więcej o wydarzeniu: https://www.modn.elk.pl/galerie-45-przedszkolny_konkurs_recytatorski.html

Książki o tematyce patriotycznej

W przededniu Święta Niepodległości zorganizowaliśmy w holu przedszkola kącik czytelniczy i wystawę pod hasłem „Czytamy książki o tematyce patriotycznej”. Zgromadziliśmy w niej najciekawsze pozycje z zakresu literatury patriotycznej przeznaczone dla przedszkolaków.

Więcej o wydarzeniu:

Zajęcia z cyklu: „Poznajemy Polskę”

Wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej, są obchody Narodowego Święta Niepodległości. W naszym przedszkolu w przededniu święta przybliżamy dzieciom obraz Polski, przy okazji staramy się rozbudzać iskierkę patriotyzmu. W czasie zajęć przedszkolacy poznają między innymi historię naszej ojczyzny, jej symbole narodowe, słuchają legend polskich oraz ciekawostek z życia znanych Polaków.

Więcej o wydarzeniu:

Pokaz Mody Patriotycznej

W ramach obchodów Święta Niepodległości odbył się w przedszkolu pokaz mody patriotycznej. Przedszkolaki ubrane w stroje w barwach narodowych, nawiązujące w swojej estetyce do polskiej kultury lub historii, zaprezentowały się na biało-czerwonym wybiegu.

Więcej o wydarzeniu:

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym dniem dla wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji przedszkolaki podziękowały swoim wychowawczyniom i pracownikom przedszkola, wśród których nie zabrakło pracowników emerytowanych, za uśmiech, życzliwość i trud włożony w codzienną pracę, za opiekę, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy oraz smaczne posiłki.

Więcej o wydarzeniu:

6 października 2023r. dzieci z grup „Kropelki” i „Rumianki”, udały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Drygały. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego naszego regionu, czyli Mazur, poznanie zawodu leśnika oraz uwrażliwienie na potrzeby roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia.

Więcej o wydarzeniu:

Nasza placówka co roku aktywnie włącza się do akcji „Sprzątanie świata”. Staramy się, aby była to wspólna lekcja poszanowania przyrody, okazja do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Staramy się uświadomić dzieciom, że o naturę należy dbać każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

Więcej o wydarzeniu:

„Dzień Przedszkolaka” to święto, które ma podkreślać ogromne znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci, ale przede wszystkim dostarcza dzieciom okazji do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Więcej o wydarzeniu: