ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ

ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ

Percepcja wzrokowa uczestniczy w bardzo wielu działaniach człowieka. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowanie zasad ortografii oraz rozwinięcie wszystkich innych umiejętności wymaganych od niego podczas nauki szkolnej.

 1. Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową.
  • naklejanie kawałków papieru i innych materiałów na dużym arkuszu papieru;
  • przypinanie do tekturowej kartki zestawu klamerek do bielizny;
  • przewlekanie sznurków przez otworki w tekturkach;
  • wycinanie paseczków, dróżek, trawy z papieru;
  • wycinanie prostych kształtów;
  • wodzenie palcem po wzorach w zeszycie z ćwiczeniami;
  • wodzenie palcem po powierzchni brył geometrycznych i innych przedmiotów;
  • obrysowywanie ołówkiem konturu prostych kształtów;
  • przesuwanie po wzorach małych klocków jako samochody poruszające się po drodze, którą dziecko zaznaczy następnie ołówkiem;
  • nawlekanie koralików;
  • budowanie wieży z drewnianych klocków;
  • zapinanie i odpinanie guzików, zamków błyskawicznych;
  • przelewanie płynów z naczynia do naczynia;
  • chodzenie po linie położonej na podłodze;
 2. Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie tła i figury.
  • wskazywanie przedmiotów należących do tej samej kategorii np. przedmiotów okrągłych, drewnianych, niebieskich;
  • wskazywanie przedmiotów znanych dziecku – zabawki, przedmioty codziennego użytku;
  • zabawa „Czarodziejski worek”- dziecko ogląda przedmiot na obrazku i szuka w worku takiego samego przedmiotu;
  • wybranie z pojemnika kredek o określonym kolorze;
  • grupowanie talerzyków, sztućców zgodnie z ich wielkością i kształtem;
  • zabawa w „Detektywa”- dziecko otrzymuje zadanie, które polega na znalezieniu np. dużego klocka wśród małych klocków, czerwonej kulki wśród kulek zielonych itd.;
  • grupowanie przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie np. zabawki do piaskownicy, klocki do budowania;
  • grupowaniem z uzasadnieniem „dlaczego to tutaj nie pasuje”;
  • zabawa „Porządki w krainie zabawek”- dziecko układa na półkach przedmioty zgodnie z podanym wzorem;
 3. Ćwiczenia rozwijające stałość spostrzegania.
  • wskazywanie przedmiotów różniących się rozmiarami np. pokazujemy dziecku dwa klocki różne pod względem wielkości i prosimy o wskazanie większego(następnie pokazujemy dziecku dalsze pary przedmiotów ale różnice wielkości są coraz mniejsze);
  • sortowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość np. dziecko dostaje trzy przedmioty, jego zadaniem jest wskazanie, który przedmiot jest duży, który mały, a który pośredni;
  • znajdowanie przedmiotów o takim samym kształcie np. pokazujemy dziecku prostokąt, a ono powinno wskazać piórnik, książkę, blat stołu;
  • sortowanie przedmiotów ze względu na ich kształt – rozpoznawanie na rysunkach przedmiotów kwadratowych, okrągłych, trójkątnych;
  • rozpoznawanie obrazków – na półce rozkładamy klocki o różnych kształtach, nad każdym z nich umieszczamy rysunek tego klocka, zadaniem dziecka jest ułożenie danego klocka pod właściwym rysunkiem;
  • znajdowanie na półce klocka odpowiadającego podanemu rysunkowi;

4. Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni.

• układanie klocków według określonych zasad np. z przodu duże, z tyłu małe;
• układanie figur np. na kartonie czerwone, w pudełku niebieskie;
• odwzorowywanie prostych układów w wyznaczonej przestrzeni;
• nakładanie, układanie przedmiotów według określonej zasady;
• segregowanie według określonych zasad;
• określanie miejsca położenia przedmiotu w przestrzeni z wykorzystaniem określeń: na, pod, za, między, nad, wyżej, niżej;
• zabawy tupu „Ciepło – zimno”, „Ukryty przedmiot”;
• wykonywanie poleceń według instrukcji słownej np. połóż lalkę na półce;
• wyodrębnienie i nazywanie przedmiotów będących na półce z zabawkami np. co stoi z przodu?, co stoi z tyłu?;
• wyodrębnianie przedmiotów według cech jakościowych np. jaki klocek leży obok lalki?.

Bibliografia:
Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki- program rozwijający percepcję wzrokową, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1989.

Bogdanowicz M., Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Tymichowej, „Fokus”, Gdańsk 1997.

Internet: percepcja wzrokowa: karty pracy:grafika