ALFABET LOGOPEDYCZNY – ogólnopolski projekt edukacyjny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet
Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie
profilaktyki logopedycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
– podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
– usprawnianie aparatu oddechowego,
– poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
– ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
– rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
– podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
– doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

W roku szkolnym 2023-24 w projekcie biorą udział dwie grupy „Zajączki” oraz „Rumianki”.