Konkurs „Jesienne bajanie wierszem”

Reprezentantka naszego przedszkola, Pola, przygotowana przez wychowawczynię grupy „Motylki”, Panią Danutę Kamińską, wzięła udział w regionalnym konkursie recytatorskim pod hasłem: „Jesienne bajanie wierszem lub prozą”, zorganizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Pola zaprezentowała wiersz Doroty Gellner „Jesienny pociąg”. Konkurs miał na celu między innymi rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci, a także uwrażliwianie na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.