Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.  Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

W naszym przedszkolu wszystkie grupy aktywnie włączyły się w obchody DBI. W czasie zajęć wychowawczynie poszczególnych grup inicjowały działania propagujące bezpieczny dostęp dzieci do zasobów internetowych, zaznajamiając je z problematyką bezpieczeństwa w Internecie. Staraliśmy się również podkreślać siłę współdziałania dzieci i dorosłych, wychowawców oraz rodziców, w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, które staje się coraz większym wyzwaniem.

W ramach obchodów DBI w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs literacki „Przedszkolak bezpieczny w sieci- zasady wierszem pisane”. Do udziału w nim zostały zaproszone wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat wraz z rodzicami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie wiersza/rymowanki o tym, jak unikać zagrożeń i niebezpieczeństw, jak być bezpiecznym w sieci, stworzenie swojego kodeksu wskazówek.

 Celem konkursu było:

1. Zachęcenie dzieci i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich twórczości.

3. Popularyzowanie wśród przedszkolaków bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych oraz zachowanie bezpieczeństwa w sieci.

4. Promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu, jako źródła wartościowych informacji    i przestrzeni do propagowania właściwych zachowań społecznych.

W konkursie wzięło udział 5 uczestników i ich rodziców. Komisja w składzie:

Jadwiga Frąckiewicz, Anna Parda, Emilia Borawska-Jackiewicz przyznała:

I miejsce

Marcelina Duda

II miejsce

Alicja Czarnecka

III miejsce

Lena Szarowska

Dyplomy za udział otrzymały:

Amelia Hećman

Alicja Makowska