Bezpieczni na drodze

W czasie zajęć „Kropelki” poznawały zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Zorganizowane zabawy ruchowe, pogadanki i ćwiczenia praktyczne dostarczyły przedszkolakom cennych wskazówek dotyczących prawidłowego przechodzenie przez jezdnię.