JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE SPOŁECZNE U DZIECKA?

Kompetencje społeczne to umiejętności, które pomagają dziecku funkcjonować w sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Ale… jak to zrobić?

– pozwól dziecku na samodzielność w zakresie wykonywania codziennych czynności samoobsługowych, podejmowania decyzji, wyboru,

– ucz dziecko rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi w sposób efektywny, ale i akceptowany społecznie,

– rozmawiaj z dzieckiem, pokaż, jak prowadzić dialog – pytać, odpowiadać, mówić, słuchać, rozwiązywać konflikty, argumentować, przedstawiać swój punkt widzenia itp.; w rozmowach opowiadaj też o tym, jakimi zasadami rządzi się życie społeczne, jak wypada się zachować w różnych sytuacjach,

– szanuj uczucia dziecka i jego zdanie, bierz je pod uwagę,

– buduj u dziecka pozytywną samoocenę – chwal, podkreślaj mocne strony, doceniaj wysiłek, wkładany w wykonanie różnych zadań,

– ucz samokontroli zachowania – czekania na swoją kolej, hamowania impulsywnych zachowań, odraczania gratyfikacji, wyznaczania sobie celów i planowania ich realizacji,

– proponuj zabawy tematyczne i odgrywanie scenek, w których dziecko przećwiczy zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,

– stwarzaj możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych, charytatywnych, by dziecko w realnych sytuacjach poznawało zasady i normy życia społecznego, mogło je ćwiczyć, uzyskiwało informacje zwrotne na temat swojego zachowania; kontakt z rówieśnikami na placu zabaw, czy wyjście do kina są takimi właśnie sytuacjami społecznymi,

– bądź przykładem – obserwacja rodzica i jego zachowania w różnych sytuacjach jest dla dziecka najlepszą lekcją.

Źródło i grafika:

@„Psychologia w przedszkolu”