Grupa „Stokrotki”

Nauczycielki wychowania przedszkolnego mgr Anna Melka, mgr Barbara Skrodzka