DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

„Rumianeczki” świętując  Dzień Przedszkolaka rozwijały umiejętności społeczne i emocjonalne podczas wspólnych zabaw. Dzieci wzmocniły więzi koleżeńskie oraz wiarę we własne możliwości.