BEZPIECZNI NA DRODZE

„Rumianki” poznały wybrane znaki drogowe i utrwalały zasady prawidłowego poruszania się po chodniku oraz bezpiecznego przechodzenia przez jednię w wyznaczonym do tego miejscu. W ramach programu „Zdrowo i sportowo” przedszkolaki nauczyły się jak bezpiecznie ułożyć osobę, która straciła przytomność. Dzieci utrwaliły także numery alarmowe oraz wskazały w jakich sytuacjach wzywamy daną służbę ratunkową.