UTRWALAMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola i poza nim to kluczowe zadanie realizowanie przez nauczycielki. Dzieci mają bowiem mały zasób wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Często są nieświadome płynących z otoczenia zagrożeń. Dlatego też wyposażamy dzieci w odpowiednie nawyki, aby wypracować techniki radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Utrwalenie zasad ruchu drogowego to jedno z tych zagadnień, które wymaga systematycznej pracy.