Strona główna

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej istnieje od 1946 roku.
Celem nadrzędnym placówki jest wszechstronny rozwój dziecka oraz wspieranie rodziny  w procesie nauczania i wychowania.
Nasze działania zmierzają w kierunku rozbudzenia  zainteresowań dzieci, rozwijania umiejętności, motywowania do  samodzielnego zdobywania wiedzy, poszukiwania rozwiązań problemów.
Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, uzupełniane studiami podyplomowymi, między innymi z zakresu logopedii, pedagogiki specjalnej, ofigofrenopedagogiki i autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, języka angielskiego.  Na bieżąco aktualizujemy wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, dostosowując ją do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, potrzeb dzieci oraz oczekiwań środowiska lokalnego.
Realizujemy programy własne, innowacje pedagogiczne oraz projekty opracowane przez nauczycielki przedszkola.  Aktywnie i twórczo włączamy się w realizację  licznych programów ogólnopolskich, co potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Realizujemy i uczestniczymy w licznych projektach, akcjach, kampaniach edukacyjnych, konkursach o różnym zasięgu, w których zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Prowadzimy zajęcia stosując ciekawe metody i formy pracy. Wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego, Kinezjologii Edukacyjnej, Twórczych metod Orffa i Labana,  elementy techniki Freineta, elementy pedagogiki Marii Montessori, elementy arteterapii.
W toku zajęć uczymy dzieci pracy w zespole, dzięki czemu poznają i utrwalają  zasady społecznego porozumiewania się (dyskusja, kompromis, słuchania innych), a biorąc pod uwagę  społeczne potrzeby, wspólnie z dziećmi opracowujemy Kodeks Praw i Obowiązków, dla każdej grupy wiekowej. Wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie i  prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji.

If you’re looking for a top-notch online casino experience,betbigdollar.com is the place for you. With a wide variety of games to choose from, betbigdollar.com has something for everyone.


Dzieci mają możliwość  spontanicznych zabaw w funkcjonalnym ogrodzie przedszkolnym oraz uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z religii. Rozpoznajemy specjalne potrzeby naszych podopiecznych i organizujemy dla nich zajęcia z logopedą oraz nauczycielem terapeutą, prowadzone są również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjne.
Włączamy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, warsztaty, uroczystości, konkursy, wycieczki). Organizujemy spotkania z teatrem na  terenie przedszkola, wystawiane przez profesjonalnych aktorów oraz spotkania czytelnicze  w salach, do których włączamy również rodziców.
Prowadzone  w naszej placówce działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze przynoszą zamierzone  efekty. Przedszkole ma znaczące osiągnięcia, także o zasięgu ogólnopolskim: nasi podopieczni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych, turniejach wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola publikujemy na stronie przedszkola, blogach poszczególnych grup, portalach społecznościowych, stronach internetowych ogólnopolskich serwisów edukacyjnych oraz na stronach lokalnych gazet i portali informacyjnych.

                 

bip

What has your experience been like using premium jane CBD products?

I’ve been using premium jane cbd reviews for a little over a month now and I’m really happy with the results. I was a bit hesitant to try using CBD products at first, but after doing some research and reading some positive reviews, I decided to give it a try.

What is the best way to contact you?

Thank you for your interest in purekana customer service ! Our customer service team can be reached at purekana Monday through Friday from 9am to 5pm EST.

Can you get a medical marijuana card with a felony?

Yes, you can get a can you get a medical marijuana card with a felony with a felony. However, the process may be a little more difficult. You’ll likely need to provide more information and documentation to prove that you meet the requirements for a medical marijuana card.

Czy kiedykolwiek wygrałeś dużo w Casino Euro?

Tak! Wygrałem dużo grając w casinoer . Miałem dużo szczęścia i trafiłem kilka dużych jackpotów w ich grach slotowych. To było takie ekscytujące! Kasyno ma świetny wybór gier, a obsługa klienta jest na najwyższym poziomie. Zdecydowanie polecam spróbować, jeśli szukasz rozrywki w grach hazardowych online.