„BAJKI- POMAGAJKI- czyli o magicznej mocy bajkoterapii”- ogólnopolski projekt edukacyjno- czytelniczy 

Grupa Biedronki w roku szkolnym 2023/2024 realizowała ogólnopolski projekt edukacyjno- czytelniczy  „BAJKI-POMAGAJKI- czyli o magicznej mocy bajkoterapii”. Głównym założeniem projektu było czytanie bajek terapeutycznych. Autorkami  tego projektu są  Sylwia Skirzewska, Małgorzata Szczepaniak- nauczyciele wychowania przedszkolnego.  

     Projekt  trwał 8 miesięcy, rozpoczął 1 września 2023  i zakończył 30 kwietnia 2024 roku .

      W każdym miesiącu przedszkolaki  zapoznawały się z historiami dotyczącymi konkretnych problemów, emocji,  z którymi dzieci niejednokrotnie się borykają. Nie są zakończone morałem , ale młodzi  słuchacze takich bajek mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną sytuacją , pozostając w bezpiecznym miejscu blisko nauczyciela.

     Projekt był zgodny  z aktualnym kierunkiem  polityki oświatowej : wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu  u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, mającymi na celu oswajanie różnych lęków, przełamywanie nieśmiałości, radzenie sobie w różnych trudnych dla dzieci sytuacjach.

      Głównym celem bajkoterapii  jest  ochrona  i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

Celami  szczegółowymi projektu były:

– budowanie wiary we własne umiejętności;

– kształtowanie poczucie pewności siebie;

– oswojenie z sytuacjami , osobami, zwierzętami wywołującymi lęki;

– kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

– dostrzeganie odmienności i ich akceptacja;

–  rozwijanie umiejętności doceniania i wzajemnej pomocy, współpracy w grupie;

– budowanie pozytywnej samooceny u dziecka;

– nabywanie umiejętności nazywania przeżywanych przez dzieci emocji podstawowych i wyjaśnianie, dlaczego czuję  się w taki, a nie inny sposób;

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych dla dziecka;

– redukcja niepożądanych stanów psychicznych;

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami;

– dostrzegania wartości przyjaźni w życiu człowieka;

     Dzieci co miesiąc zapoznawały się z poszczególnymi bajkami, rozmawiały na temat ich treści, oceniały zachowania poszczególnych bohaterów, wykonywały różna zadania związane z realizacją projektu.