Ł – Łódki

Ćwiczenie oddechowe uświadamiające siłę strumienia wydychanego powietrza.

Przygotowane łódki umieszczamy na wodzie.
Zadaniem dzieci jest wprawianie ich w ruch za pomocą wydychanego powietrza.
Prowadzący może podawać wskazówki jak należy dmuchać np. wolno
i delikatnie, szybko i mocno. Można również zorganizować konkurs na
najszybszą łódkę. UWAGA! Przypominamy dzieciom, że powietrze wciągamy
nosem. Zawracamy także uwagę by dzieciom nie zakręciło się w głowie.