Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej

Grupy starsze:

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci: Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.50 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.  Śniadanie.
9.00 –10.15  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego: nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
10.15 –11.00 (I grupa), 10.15 – 11.45 (II grupa) – Zabawy na świeżym powietrzu, na placu przedszkolnym i  w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery, obserwacje. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z religii,
10.50 – 11.30 (I grupa), 11.50 – 12.30 (II grupa) Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach. Obiad.

11.30 – 11.45 (I grupa), 12.30 – 12.45 (II grupa) – Relaksacja – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych umożliwiające odpoczynek po posiłku, bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
12.45 – 13.30 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe, zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne, praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna,  powtarzanie i utrwalanie wprowadzonego materiału. Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, spacery, wycieczki.

13.30 – 14.00 – Zabiegi higieniczne przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.00 – 16.00Rozchodzenie się dzieci: Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane  z inicjatywy dzieci. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.

Grupy 5-ciogodzinne

 7.30 – 8.00

 

7.30 – 8.40

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Ćwiczenia poranne.

8.40 – 9.00
Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.                                                   Śniadaniedoskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.00 – 10.15 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Z CAŁĄ GRUPĄ  W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką    i literaturą w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów.
10.15 – 11.00 W zależności od warunków atmosferycznych:

pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze,  gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, boisku, z wykorzystaniem różnych sprzętów, w tym, terenowych, (czynności samoobsługowe przed wyjściem: doskonalenie ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików),

organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali: gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,   zabawy dowolne wynikające  z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,                                                                

– zajęcia języka angielskiego i religii.

  11.00 – 12.00

 

  11.00 – 11.30

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Utrwalanie poznanych treści, indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami.
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiadrealizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowanie się przy stole.
12.00 – 12.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane  z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe w sali. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe.

12.30 -13.00 Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi – czynności samoobsługowe, oczekiwanie na autobusy, przekazanie dzieci opiekunom sprawującym opiekę w autobusach, odjazd dzieci do domów.