Zabawy przy wykorzystaniu parasola

  • Doskonalenie umiejętności rzutu do celu
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Doskonalenie zręczności
  • Doskonalenie sprawności obręczy barkowej
  • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy