#Dzień Kolorowej Skarpetki

Dzień Kolorowej Skarpetki w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej  –  kampania edukacyjno-informacyjna zwracająca uwagę na problemy ludzi z zespołem Downa 

„Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W Światowym Dniu Chorych na Zespół Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka.

Święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią  21 chromosomu. Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

W związku z tym przedszkolaki przystąpiły już po raz kolejny do tej akcji  i w dniu 21.03 przyszły do przedszkola w różnych kolorowych skarpetkach.