AKCJA GÓRA GROSZA

W dniach od 01.11.2022r. do 28.02.2023r. w naszym Przedszkolu odbyła się zbiórka pieniążków w ramach akcji „ Góra Grosza”. To już XXIII edycja tej akcji, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom .     

     Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną , rzeczową i specjalistyczną dla dzieci ( w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.  

     Wspólnie udało się nam zebrać kwotę 100,63zl. Zebrana kwota została przekazana na Pocztę Polską  , skąd trafi na  konto Towarzystwo Nasz Dom.

      Dziękujemy wszystkim  dzieciom i rodzicom za włączenie się w akcję.

      Koordynatorzy odpowiedzialni za przeprowadzeniae akcji  w przedszkolu: Ewa Gutowska, Marlena Glińska, Emilia Słonawska .

   Za każdy grosz, jeszcze raz  serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci którym pomagamy.