Sprzątanie Świata

Jak co roku nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.

„Kropelki” w ramach akcji udały się do parku miejskiego, gdzie porządkowaliśmy teren wokół sceny. Zaopatrzone w worki i rękawiczki dzieci zebrały, z czego bardzo się cieszymy, niewiele śmieci. Wierzymy, że wśród mieszkańców naszego miasteczka rośnie świadomość ekologiczna i gotowość podejmowania działań, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Pamiętajmy!!! Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji akcji 🙂