Programy przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Podstawa programowa

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej:

Program wychowania przedszkolnego, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska,Renata Paździo, Wydawnictwo MAC Edukacja

„Tak dla Jezusa” – program nauczania religii, Ks. Dr Karol Zegan, Wydawnictwo „Jedność”

Programy własne opracowane przez nauczycielki:

„Program Wspomagania Adaptacji Dziecka” – program adaptacyjny, autorki: Danuta Kamińska, Anna Parda, Emilia Borawska – Jackiewicz

„Kolorowy świat małych twórców”  – program inspirujący twórczą aktywność w zakresie działalności plastycznej w przedszkolu, autorka: Monika Murawska-Ślęzak

„Zdrowie nasz skarb” – program edukacji zdrowotnej, autorka: Monika Murawska-Ślęza

„Czytajmy dzieciom – wychowanie przez książkę” – program własny, autorka: Danuta Kamińska

„Mały wolontariusz rozumie i pomaga jak umie” – program rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, autorka: Danuta Kamińska

Przedszkolak w krainie rytmu i muzyki” – program umuzykalniania i rozwijania zainteresowań muzyczno-ruchowych, autorka: Danuta Kamińska

„Przedszkolni Odkrywcy”– program własny z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorka: Beata Gentek

Wesoła gimnastyka buzi i języka…” – program zajęć logopedycznych z elementami logorytmiki, autorka: Marta Szablińska