Programy przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Podstawa programowa

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej:

„Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” Program wychowania przedszkolnego, Dorota Kucharska Anna Kucharczyk, Wydawnictwo Nowa Era

„Tak dla Jezusa” – program nauczania religii, Ks. Dr Karol Zegan, Wydawnictwo „Jedność”

Programy własne opracowane przez nauczycielki:

„Program Wspomagania Adaptacji Dziecka” – program adaptacyjny, autorki: Danuta Kamińska, Anna Parda, Emilia Borawska – Jackiewicz

„Kolorowy świat małych twórców”  – program inspirujący twórczą aktywność w zakresie działalności plastycznej w przedszkolu, autorka: Monika Murawska-Ślęzak

„Zdrowie nasz skarb” – program edukacji zdrowotnej, autorka: Monika Murawska-Ślęzak

„O zdrowie dbamy i śmiało ciało wyginamy” – program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorka: Anna Orzechowska

„Czytajmy dzieciom – wychowanie przez książkę” – program własny, autorka: Danuta Kamińska

„Mały wolontariusz rozumie i pomaga jak umie” – program rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, autorka: Danuta Kamińska

Przedszkolak w krainie rytmu i muzyki” – program umuzykalniania i rozwijania zainteresowań muzyczno-ruchowych, autorka: Danuta Kamińska

„Przedszkolni Odkrywcy”– program własny z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorka: Beata Gentek

Wesoła gimnastyka buzi i języka…” – program zajęć logopedycznych z elementami logorytmiki, autorka: Marta Szablińska

„Muzyka na zajęciach matematyki”– program wykorzystujący inspiracje muzyczne w edukacji matematycznej przedszkolaków, autorka: Monika Rutkowska

Zdrowie i bezpieczeństwo ważna sprawa, w życiu przedszkolaka to podstawa” – program z zakresu edukacji zdrowotnej, autorki: Emilia Borawska-Jakiewicz, Anna Parda, Marlena Glińska