Programy przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Podstawa programowa

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej:

„Program wychowania przedszkolnego” autorka: Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN

Program wychowania przedszkolnego PWN_2018_Elzbieta Kordos

Programy własne opracowane przez nauczycielki:

„Program Wspomagania Adaptacji Dziecka” – program adaptacyjny, autorki: Danuta Kamińska, Anna Parda, Emilia Borawska – Jackiewicz

„Kolorowy świat małych twórców”  – program inspirujący twórczą aktywność w zakresie działalności plastycznej w przedszkolu, autorka: Monika Murawska-Ślęzak

„Zdrowie nasz skarb” – program edukacji zdrowotnej, autorka: Monika Murawska-Ślęzak

„Taki mały, taki duży może grzeczny być” – program profilaktyki przeciwdziałania agresji  u dzieci przedszkolnych, autorka: Marlena Glińska

„Czytajmy dzieciom – wychowanie przez książkę” – program własny, autorka: Danuta Kamińska

„Przedszkolni Odkrywcy”– program własny z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorka: Beata Gentek