DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Z okazji Dnia Postaci z Bajek „Rumianki” przyniosły do przedszkola lalki i maskotki przedstawiające bohaterów dziecięcych książek i filmów animowanych. Przedszkolacy zaprezentowali swoja ulubioną postać dzieląc się z grupą wiedzą na jej temat, przedstawiając argumenty dlaczego właśnie tego bohatera wybrali. Dzięki tego rodzaju zajęciom dzieci kształtują postawy społeczno-moralne, naśladują ulubione postacie, czerpią z ich działań inspirację dla własnych zachowań. Bajki zawierają wiele mądrości, wskazówek, przestróg. Są dla młodego człowieka niewyczerpalnym źródłem wiedzy o życiu, a ich bohaterowie mogą być wzorem do naśladowania.

Odpowiedni dobór bajek wspomaga wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Żarliwie zachęcamy, aby czytać dzieciom jak najwięcej i jak najczęściej oraz oglądać z dziećmi bajki odpowiednio dobrane do wieku.