Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości są wydarzeniem mającym znaczące miejsce w edukacji patriotycznej. Co roku w przeddzień 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości, staramy się przybliżać dzieciom obraz ojczyzny i rozbudzać w nich iskierkę patriotyzmu.

„Polska – Nasz Dom” – pod takim hasłem upłynął miniony tydzień w grupie „Kropelki”. W czasie zajęć dzieci poznawały symbole narodowe, wzbogacały wiedzę na temat historii Polski. 10 listopada społeczność przedszkolna wspólnie odczuwała podniosłą atmosferę związaną ze świętem narodowym podczas uroczystego apelu, który rozpoczęliśmy od  odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.