WYNIKI KONKURSU „JESIENNE FANTAZJE”

Dnia 26 października 2022 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny: „Jesienne fantazje” organizowany przez nasze przedszkole, który miał na celu:

  1. Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych.
  2. Popularyzacja wiedzy o świecie przyrody.
  3. Tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a przyrodą.
  4. Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
  5. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
  6. Wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej.
  7. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i ich rodzicom.
  8. Wdrażanie do współpracy rodziców dzieci z przedszkolem.

            Konkurs skierowany był do rodziców i przedszkolaków Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.  Zadaniem uczestników  było  wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ponieważ wpłynęło 33 prace ze wszystkich grup przedszkolnych.

Wyłonienie zwycięzców z tak dużej ilości uczestników było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się dużą samodzielnością, oryginalnością i pomysłowością, zastosowaniem techniki i ciekawym wykorzystaniem materiałów oraz wkładem pracy własnej.  Biorąc pod uwagę powyższe kryteria  wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria 3 – 4 latki:
I miejsce – Liliana Piszczak gr. „Biedronki”

II miejsce – Pola Modzelewska gr. „Misie”

III miejsce – Emilia Chmielewska gr. „Tygryski”

Kategoria 5 – 6 latki:

I miejsce – Marcel Barżykowski gr. „Pszczółki”

II miejsce – Zuzanna Skrodzka gr. „Krasnale”

III miejsce – Karolina Pieczyńska gr. „Rumianki”            

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Pozostałym uczestnikom wręczono drobne upominki i gadżety ufundowane przez Nadleśnictwo Drygały. Wszystkim dzieciom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą. Wystawa prac plastycznych stanowiła piękne tło do obecnej pory roku.