Sprzątanie Świata

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w 29. Akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE! Podczas zajęć przedszkolaki rozmawiały na temat sposobów na redukcję śmieci, zwłaszcza plastikowych, w domach i w otoczeniu. Omówiono przebieg recyklingu i wartość jaką ma on dla ludzi i dla przyrody. Dzieciaki w sali przedszkolnej utrwalały zasady poprawnego segregowania odpadów, a następnie wyszły w teren, by posprzątać toczenie przedszkola.

Aktywne włączenie się w akcję, zaowocowało przyznaniem naszej placówce Certyfikatu przez Fundację Nasza Ziemia.