KONKURS  „Najciekawsze ozdoby wielkanocne ”

Dnia 28 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczno- techniczny: „Najciekawsze ozdoby wielkanocne” organizowany przez nasze przedszkole, który miał na celu:

1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych.

2. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci.

3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

 4. Rozwijanie zdolności manualnych.

 5. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych.

6. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i ich rodzicom.

 7. Wdrażanie do współpracy rodziców z przedszkolem.            

Konkurs skierowany był do rodziców i przedszkolaków Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.  Zadaniem uczestników  było  wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką według własnego pomysłu i inwencji twórczej. Na konkurs wpłynęło 27 prac ze wszystkich grup przedszkolnych. Wyłonienie zwycięzców z tak dużej ilości uczestników nie było łatwym zadaniem,  wszystkie prace były piękne i wyjątkowe. W dniu 28 marca powołano komisję, która po długiej naradzie wyłoniła laureatów. Przy wyborze zwycięzców jury kierowało się : oryginalnością, pomysłowością zgłoszonych prac, różnorodnością zastosowanych technik, samodzielnością i włożonym wkładem pracy. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria  wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria 3 – 4 latki:

I miejsce – Klara Banach gr. „Tygryski”

II miejsce – Liliana Piszczak gr. ,, Biedronki „

III miejsce – Pola Modzelewska gr. „Misie”

Wyróżnienie- Emilia Chmielewska

 Kategoria 5 – 6 latki:

I miejsce – Gabriela Rudnicka gr. ,, Kropelki „

II miejsce –Bartłomiej Gutowski gr.,, Rumianki”

III miejsce –Kornelia Klimaszewska gr. ,,Rumianki”          

Wyróżnienie- Karolina Pieczyńska gr. ,, Rumianki” i Kornel Kossakowski,, Motylki”.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Pozostałym uczestnikom wręczono drobne upominki i gadżety ufundowane przez D&D Landtechnika. Wszystkim dzieciom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w następnych konkursach. Wystawa prac plastycznych odbyła się w holu głównym naszego przedszkola wprowadzając nas w magię nadchodzących Świąt Wielkanocnych.