DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

„MiędlPrzedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej w miesiącu listopadzie 2021 r. realizowały projekt edukacyjny „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021”. Podczas prowadzenia zajęć, związanych z projektem, wykorzystano różnorodne metody i formy pracy, dobrane w taki sposób, aby dzieci, jak najlepiej mogły pojąć, czym są ich prawa. Nauczyciele zrealizowali wszystkie założone cele. W ramach projektu dzieci wzięły udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce Praw Dziecka. Zajęcia opierały się na scenariuszach, propozycjach aktywności oraz materiałach edukacyjnych proponowanych przez UNICEF. Podczas zabaw z dziećmi wykorzystano:

• Kolorowanki „Pokoloruj swoje prawa”

• Gra memory

• Plakat Konwencja o prawach dziecka

• Książeczka – Konwencja o prawach dziecka

• Kolor niebieski w pracach plastycznych, dekoracji, zabawach (balony, wstążki do tańca, serpentyny)

• Gazetkę tematyczną

• Informacje dla rodziców „Prawa dziecka”

• oraz opracowane samodzielnie pomoce dydaktyczne, wspomagające przekazanie młodemu pokoleniu, wiedzy na temat tych niezwykle istotnych zagadnień.

Przedszkolaki były bardzo zainteresowane tematyką własnych praw oraz obowiązków, zadawały mnóstwo pytań i w ten sposób wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą ich życia. Zrozumiały, że wszystkie dzieci, niezależnie od tego, gdzie żyją, mają prawo do godnego życia. Chętnie dzieliły się swoimi refleksjami i wiedzą o prawach dziecka.

Przedszkolny koordynator projektu UNICEF w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej – Danuta Kamińska.