UWAŻNIE DOTYKAMY I PORUSZAMY SIĘ

„Zmysły są jedynym sposobem odczuwania świata.”

dr J. Kabat-Zinn

Zmysły są naszymi oknami na świat. To dzięki nim jesteśmy w stanie pozować otaczającą rzeczywistość. Często powtarzamy dzieciom, że mają uważnie patrzeć na coś lub uważnie nas słuchać. Niestety w dzisiejszym przebodźcowanym świecie my sami mamy często z tym problem. Nasze mózgi są zasypywane miliardami informacji i bodźców każdego dnia.

Prof. M. Gazzanigi z Uniwersytetu Kalifornijskiego udowodnił, że 99% informacji, które do nas dociera  jest kasowanych niemal natychmiast. Oczywiście jest to mechanizm obronny i jest konieczny. Rejestrujemy tylko najważniejsze z nich, inaczej mózg uległby przeciążeniu.

Podczas praktykowania uważnego patrzenia, słuchania, chodzenia, dotykania, jedzenia możemy uzyskać kontrolę nad tym, na co zwracamy uwagę. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są otoczone taką samą liczbą czynników rozpraszających jak my – dorośli, a przecież mają o wiele mniejsze doświadczenie i dojrzałość układu nerwowego w radzeniu sobie z nimi. Systematyczny trening uważności wpływa na rozwój lepszych połączeń nerwowych, a także na selekcję informacji i odrzucanie tych mniej istotnych. Badania potwierdzają, że wzmacniamy w ten sposób nie tylko umiejętność skupienia się na tym, co ważne, ale także kontrolę swoich reakcji i zdolność zapamiętywania. Rumianki wykorzystując materiał przyrodniczy wyciszały się, skupiały na dotyku i związanymi z nim wrażeniami. Ćwiczyły poruszanie się w zwolnionym tempie, chodziły dostojnie jak flamingi, udawały lodowe posągi, bawiły się w zamarzanie i odmarzanie ciała.