BĄBELKI

Trening spostrzegawczości i uważności z wykorzystaniem narzędzi TIK. Dzieci w ciszy i skupieniu obserwują bańkę, którą opisuje nauczycielka. Najpierw żółtą, następnie zieloną, a na końcu najmniejszą. Dzieci nie spuszczają wzroku z wybranej bańki, śledzą daną bańkę nawet gdy schowa się za inne, poleci w górę, w lewo, w prawo, czy w dół.