ZABAWA W SPOKOJNY UMYSŁ

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa w spokojny umysł” ma na celu rozwój emocjonalno-społeczny dzieci ze szczególnym zaakcentowaniem umiejętności rozpoznawania, rozumienia, akceptowania i radzenia sobie z emocjami z wykorzystaniem prostych ćwiczeń oddechowych oraz innych technik Mindfulness. Mindfulness na język polski tłumaczone jest jako „uważność”. Według najczęściej cytowanej definicji Jona Kabat-Zinna to „szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej”. Polega na doświadczaniu tego co dzieje się wewnątrz nas i w naszym otoczeniu, w życzliwy, łagodny sposób. Obserwujemy  doznania i odczucia z pewnym dystansem, bez natychmiastowego reagowania i włączania automatycznego pilota. Mindfulness to umiejętność pozostania świadomie obecnym, nawet w chwilach, gdy cały świat wali się nam na głowę. To również metoda kształtowania umiejętności skupiania uwagi na jednej rzeczy w danym momencie, np. na oddechu lub dźwięku, nie poddając się stymulacji bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Formalna praktyka obejmuje pracę z ciałem, emocjami i myślami. Mindfulness to jednak coś więcej niż tylko ćwiczenia, to sztuka świadomego życia oraz sposób na poznanie i  zaufanie samemu sobie. Wieloletnie badania przeprowadzone na całym świecie jasno dowodzą, że regularnie stosowany trening Mindfulness pozwala lepiej radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresujących, wpływa korzystnie na procesy poznawcze, pamięć i zdolność koncentracji uwagi, poprawia zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji i zwiększa empatię wśród najmłodszych.


file:///C:/Users/PC/Desktop/Plakat%20Zabawa%20w%20spokojny%20umys%C5%82.pdf