SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupy docelowe, do których skierowany jest program, to: dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat oraz rodzice i opiekunowie dzieci.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

W roku szkolnym 2022/2023 grupa „Rumianki” wzięła udział w III edycji programu.

Dzieci oraz ich rodzice podczas realizacji zajęć edukacyjnych, dowiedzieli się skąd pochodzą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

https://www.canva.com/design/DAFeN6XusWg/H3yJgx6mKP8pasYD-ieReA/watch?utm_content=DAFeN6XusWg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink