„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Nasi przedszkolacy i ich rodziny bardzo aktywnie włączyli się w akcję zbiórki zniczy.

W ramach tej akcji:

• odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;
• odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci i zgłębiliśmy ich historię;
• zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
• odwiedziliśmy bezimienne i opuszczone groby.

Bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji.