SPACER SENSORYCZNY

Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc zgłębianie wiedzy o niej i dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat kształtujemy w dzieciach postawę ekologiczną i zachęcamy do obcowania z przyrodą.