ZADANIE 3- TWORZYMY SŁOWNIK OBRAZKOWY

W każdym kraju ludzie porozumiewają się w innym języku. Dzięki wczesnej edukacji językowej świat będzie stał przed dzieckiem otworem. Dziecko bez oporu będzie posługiwało się językiem obcym. Nie będzie odczuwało skrępowania. Nauka języków obcych to uświadomienie dzieciom, że istnieją inne narody, kraje, kultury. Dzieci dowiadują się, że istnieją ludzi, którzy różnią się od nas. Nauka języków obcych poszerza horyzontu, otwiera umysły, uczy tolerancji i zrozumienia dla innych. Dzieci stają się ciekawe świata. Kolejnym więc zadaniem do wykonania było stworzenie słownika wybranych zwrotów w języku kraju, który został wybrany na początku roku szkolnego.

WŁOCHY

HISZPANIA