EUROPA I JA

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest:


• przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy na temat krajów znajdujących
się w Europie,
• zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań
dotyczących Europy,
• pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych
państw,
• integracja grupy oraz rozwijanie umiejętności
pracy w niej,
• integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,
• wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
• nauka przez zabawę.