MODUŁ 3 „Magia Słów”

Cele:

– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzenie w kulturę bycia

– uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym

Cele szczegółowe:

– stosuje się do przyjętych zasad i norm zachowania używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

– wypowiada się na temat opowiadania oraz własnych doświadczeń

– uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania

– dopasowuje symbol do konkretnego działania

– przełamuje nieśmiałość, rozwija wyobraźnię, ekspresję ruchową

Rozpoczynając nowy Moduł, Krasnale przywitały się różnymi częściami ciała w rytm melodii „Marsz Radetzky’iego” Johann’a Strauss’a.

Następnie dzieci wyruszyły w drogę pociągiem do krainy „Magii Słów”. Na każdej ze stacji przedszkolaki miały do wykonania zadanie. Za każde wykonane działanie Krasnale doczepiały do „Koła Magii Słów” usta z napisaną na nich sylabą tworzącą hasło. Zadania:

  • Określenie czym jest „Magia Słów”.
  • Wysłuchanie opowiadania Natalii Martenko (określanie sytuacji, w których mówimy: proszę, dziękuję, przepraszam, itp.)
  • Przekazywanie pomiędzy przedszkolakami serdecznych pozdrowień.
  • Scenki dramowe z wykorzystaniem sytuacji z zadania pierwszego.
  • Medale wdzięczności dla wylosowanego kolegi lub koleżanki.

Ostatnim zadaniem było wykonanie „Drzewa Magicznych Słów”.