MODUŁ 2 „Kraina Wyobraźni”

Cele:

– pobudzenie wyobraźni twórczej i kreatywności

– rozbudzenie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć

Cele szczegółowe:

– udziela odpowiedzi na zadawane pytania

– rozwija wyobraźnię oraz kreatywność

– potrafi współdziałać w grupie

– aktywnie uczestniczy podczas tańca

– ćwiczy motorykę małą. Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową

– potrafi skoncentrować się na wykonywanych czynnościach

– potrafi zilustrować piosenkę ruchem

– rozwija słownictwo

Tym razem przedszkolaki przeniosły się do Krainy Wyobraźni. Podczas słuchania utworu „Spring Waltz” Fryderyka Chopina dzieci witały się z Wyobraźnią puszczając bańki mydlane oraz kończąc rozpoczęte zdanie „Wyobraźnia jest dla mnie…”.

Wcześniejsze zadanie pozwoliło nam na uporządkowanie spostrzeżeń o Wyobraźni i zapisanie ich na tablicy.

Następnie dzieci wysłuchały wiersza Natalii Martenki „Nasza wyobraźnia”. Po wysłuchaniu i omówieniu wiersza zadaniem przedszkolaków było wykonanie plakatu z wykorzystaniem atrybutów występujących w wierszu: wody, fal, słońca, gwiazd, nut, instrumentów oraz sylwety łóżka. Tym samym odpowiedziały na pytanie „Jaka może być wyobraźnia?” oraz „Czy wyobraźnia jest nam potrzebna?”.

Kolejny działaniem był taniec wyobraźni do utworu „Blackmors Night – Magical World” z wykorzystaniem chust.

Ostatnim zadaniem było wykonanie „Książki wyobraźni”