III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS ?

Podczas trzecich z pięciu zajęć w ramach realizacji programu ,,Czyste Powietrze Wokół Nas”, przedszkolaki rozmawiały o tym, jak czują się kiedy dymi papieros… Dzieci dowiedziały się, które zapachy są przyjemne i miłe, a które nieprzyjemne i szkodliwe. Przedszkolaki wcieliły się w role pachnących kwiatów, usprawniając przy tym aparat oddechowy. Wspólnie ustaliśmy, iż palenie papierosów nie służy niczemu dobremu, szkodzi temu kto pali, a dym papierosowy także tym, którzy są w tym samym pomieszczeniu, co palący człowiek. Dzieci wykonały także grupowo plakat pod hasłem: ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!”.