I. ŹRÓDŁA I RODZAJE DYMU – WYCIECZKA

Cel wycieczki: ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku.

Podczas jesiennego spaceru przedszkolaki zawędrowały w okolicę pobliskiej kotłowni przy Osiedlu Witosa, która zaopatrza nasze miasteczko w ciepło. Dzieci obserwowały budynek kotłowni oraz jej ogromny komin. Przedszkolaki dowiedziały się, że kotłownia opalana jest eko – materiałem, co wpływa pozytywnie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.