CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki realizują przedszkolny program edukacji antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.