Matematyczne zabawy dla dzieci starszych

Matematyczne zabawy dla dzieci starszych

 

 

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do skorzystania z propozycji zabaw matematycznych, które rozwiną u Waszych dzieci

umiejętność liczenia, segregowania, klasyfikowania i wiele innych.

Poniżej przykładowe zabawy oraz linki edukacyjne.

1. Zgaduj-zgadula
Zagraj z dzieckiem w prostą grę. Pozwól dziecku trzymać w dłoniach od 2 do 10
przedmiotów i potrząsać nimi (monety, guziki lub inne małe przedmioty, które przy
potrząsaniu powodują hałas). Potrząsając nimi dziecko powie: „Zgadnij, ile ich mam!” Trzeba
zgadnąć, iloma przedmiotami dziecko potrząsa (sądząc po odgłosie). Następnie ty potrząsaj
przedmiotami, a dziecko niech zgaduje. Po każdej zgadywance sprawdź, ile było
przedmiotów licząc je.

2. Matematyczna błyskotliwa wrona
Dzieci siedzą w kole. Na środku leży pudełko z kilkoma przedmiotami. Następnie wybieramy
jedno dziecko, które staje się wroną. Wrona chodzi wokół dzieci, mówiąc wierszyk: „Chodzi
sobie wrona, wrona bez ogona, bystrym okiem zerka, co zabrać z pudełka”. Inne dzieci
zasłaniają oczy, wrona zabiera przedmiot lub kilka przedmiotów z pudełka i wskazuje jakieś
dziecko i mówi takie zdanie: „Powiedz, np. Kasiu, powiedz mi, ile rzeczy zabrała wrona Ci?”.
Wybrane przez wronę dziecko, odpowiada, czego brakuje w pudełku.

3. Matematyczne wyliczanki:
Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy)
Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy)
Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3)
Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap.

4. Tańczące żaby
Pomoce: Wycięte z papieru błękitne jeziorko, kilka plastikowych żabek
Cel: ćwiczenia w zakresie ustalania stałości liczby elementów w zbiorze
Nauczyciel ustawia żabki w szeregu na brzegu jeziorka. Wspólnie z dziećmi przelicza żabki.
Następnie oznajmia dzieciom, że żabki postanowiły potańczyć w jeziorze. Ustawia je w
dowolną figurę na jeziorku i pyta dzieci, czy żabek jest tyle samo, co przedtem. Ponownie
przeliczają je wspólnie z dziećmi. Później nauczyciel może prosić same dzieci o to, by
pokazały mu, jak jeszcze mogą tańczyć żabki. Ważne, żeby po każdym przekształceniu pytać,
czy żabek jest tyle samo i przeliczać je ponownie.

5. Zabawa paluszkowa przy wierszu „Dziesięć palców mam”
Dziesięć palców mam
Każdy stoi sam
Czasem sobie porachuję
czy któregoś nie brakuje
czy je wszystkie mam.
Pierwszy palec wielki
wskazujący na figielki
trzeci palec to największy
a ten czwarty trochę mniejszy
piąty to paluszek mały
oto szereg cały!!!

6.Zabawa muzyczno – ruchowa z elementem liczenia.
Rodzic zawiesza dzieciom emblematy z liczbą. Dziecko musi zapamiętać jaka liczbą
jest w zabawie.
Dzieci poruszają się w rytm muzyki po całej sali. Kiedy muzyka milknie dobierają się parami
np. dziecko z liczbą 2 i liczbą 3. Zadaniem dzieci jest policzenie jaką są liczbą kiedy dokonają
dodawania swoich liczb (posługują się palcami lub dodają w pamięci). Jest to liczba 5 i
muszą stanąć w miejscu oznaczonym liczbą 5.

7.Zabawa „Miś i ołówek”
– ustalenie strony: lewej, prawej u siebie, założenie frotki, następnie dziecko kładzie dłonie na
łapach u Misia, aby ustalić prawą i lewą. Potem następuje seria zadań z układaniem ołówka z
różnych stron Misia: połóż ołówek przed misiem, za misiem, po jego prawej stronie, po jego
lewej stronią pod misiem itp.
1. W trakcie tych zabaw dziecko ustala stronę lewą i prawą
2. Zabawy te pozwalają utrwalić orientację przestrzenną względem siebie, jak i kolegi
oraz zabawek.
3. Każde rozwiązanie zadania przez dziecko jest dobre – informuje o poziomie, na
którym ono się znajduje. Dziecko musi dokładnie rozumieć zadanie i wszystkie polecenia.

8. „Kropki biedronki”
Biedronka siedem kropek miała: pierwszą od chmurki dostała, drugą od słonka złotego,
trzecią od wiatru dużego, czwartą od deszczu kropelki, piątą od ziemi karmicielki, szóstą od
dziadka co przechodził drogą, siódmą…już nie wiem od kogo. Wszystkie siedem nosiła w
komplecie Żeby szczęście dawały dzieciom !

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
https://www.matzoo.pl/

https://dzieciakiwdomu.pl/catego…/zabawy/zabawy-matematyczne