KARTY PRACY

KARTA NR 1 TULIPAN

Rodzic nazywa kwiatek: tulipan i prosi by dziecko powtórzyło nazwę pytając je: Jaki to kwiatek? Następnie, prosi dziecko, aby palcem obrysowało kontur tulipana (należy pomóc dziecku, aby powili i dokładnie nic nie pomijając obrysowało kwiatek wszystkimi palcami jednej ręki , a potem drugiej ręki.) Rodzic pokazuje dziecku na swojej dłoni, którego palca dziecko ma użyć i tak po kolei 10 palców. Można zrobić jedną lub kilka przerw w zależności od możliwości dziecka.

Kartę można wykorzystywać codziennie do ćwiczeń.

KARTA NR 2 PTAKI I GNIAZDA

Dziecko wskazuje ptaka paluszkiem, a rodzic głośno i wyraźnie wymawia jego nazwę: BOCIAN (można poprosić dziecko by dziecko powtórzyło). Następnie dziecko (z pomocą rodzica) powoli przesuwa palcem po linii od ptaka do gniazda – rodzic mówi: Bocian mieszka w gnieździe na koninie. Pokaż, który ptak tu mieszka? Chodzi o to, by dziecko powtórzyło wszystkie czynności jeszcze raz już samodzielnie.

Kartę pracy można wykorzystywać codziennie, do momentu, gdy dziecko bez pomocy będzie wykonywało ćwiczenie. Można wprowadzić naśladowanie poruszania się i odgłosów ptasich: bocian: kle, kle, kle, jaskółka: tru lu lu lu, wróbel: ćwir, ćwir, ćwir, kos: pio pio pijo.

Znalezione obrazy dla zapytania: ptaki do gniazd karta pracy

KARTA PRACY NR 3 LICZYMY DO 3

Poproś dziecko, by policzyło kwiaty. Niech weźmie tyle kredek, ile jest kwiatów. Tymi kredkami niech pokoloruje tulipany (każdy innym kolorem). Codziennie ćwicz z dzieckiem liczenie do trzech z wykorzystaniem tej karty pracy. W kolejnych dniach można prosić, by dziecko znalazło 3 klocki w tych kolorach, 3 kartki, 3 samochody, skarpetki i inne przedmioty dostępne w domu. Przeliczając z dzieckiem do trzech dopilnuj, żeby dziecko dotykało kolejno każdego przedmiotu w momencie wypowiadania cyfry (cyfry wypowiadajcie wspólnie, należy też nakierowywać rękę dziecka na właściwy przedmiot do czasu, aż samo będzie to robiło).

Znalezione obrazy dla zapytania: wiosna po śladzie przedszkolankowo

KARTA PRACY NR 4 ZWIAsTUNY WIOSNY

Porozmawiaj z dzieckiem o wiośnie, wytłumacz mu, czym się charakteryzuje ta pora roku. Możecie iść na spacer i poszukać wiosennych oznak w przyrodzie. Następnie wykonajcie polecenie i obrysujcie zwiastuny wiosny. Jeśli macie w domu kalendarz ze zdjęciami lub książki z wiosennymi obrazkami warto je z dzieckiem obejrzeć. Posłuchajcie wiosennych piosenek w telefonie:

„Marzec czarodziej” https://www.youtube.com/watch?v=E4xUkd1Mtcs

„Wiosna w błękitnej sukience” https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE

„Nie śpijcie kiedy wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww

Znalezione obrazy dla zapytania: zwiastuny wiosny po śladzie przedszkolankowo

KARTA PRACY NR 5 POŁĄCZ W PARY WIOSENNE

Rodzic nazywa obrazki, dziecko powtarza nazwy. Następnie pytamy: pokaż gdzie jest bocian? Dziecko pokazuje na karcie pracy dotykając obrazek palcem. Potem prosimy by dziecko palcem połączyło 2 takie same obrazki (można dziecku podpowiedzieć, pokazać jak ma to zrobić). Następnie prosimy, by dziecko pokazało gdzie jest przebiśnieg (można podpowiedzieć) i tak robimy, aż dziecko wskaże wszystkie elementy karty pracy. Na koniec proponujemy dziecku by poprowadziło kredkami linie do takich samych obrazków. Może też pokolorować kartę pracy.

Znalezione obrazy dla zapytania: zwiastuny wiosny po śladzie przedszkolankowo