Informacja o ubezpieczeniu

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci w firmie InterRisk. Ubezpieczenie jest  całodobowe, obejmuje również zdarzenia, które miały miejsce poza przedszkolem. Składka jednorazowa wynosi 50,00 zł (wpłaty do końca września przyjmują wychowawczynie grup). Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z OWU.

UWAGA! Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.