Sprzątanie Świata

W piątek 17 września „Tygryski” uczestniczyły w 28. Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania Świata – Polska” w ramach polskiej edycji międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World’’. Jego celem jest promowanie idei dbania o przyrodę, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania Świata i wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W naszej grupie na co dzień starannie dbamy o segregację odpadów, czystość pomieszczeń jak i samego otoczenia. Jednak w tym wyjątkowym dniu nasze maluchy, zaopatrzone w worki foliowe i rękawice ochronne, włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie wokół przedszkola. Akcja przebiegała sprawnie, z wielką energią i zapałem do działania.