Kodeks grupowy

Pierwszy tydzień w przedszkolu to był bardzo ważny czas dla każdego Tygryska. To właśnie wtedy podpisaliśmy Kontrakt Grupowy, który będzie obowiązywał w naszej grupie cały rok. Najpierw wspólnie omówiliśmy zasady zachowania, określiliśmy co jest dobre, a co złe. Następnie każdy przedszkolak złożył swój własnoręczny podpis (rączka odrysowana na kartce) na znak, że będzie przestrzegać ustalonych zasad. Było to bardzo ważne wydarzenie- bowiem kodeks ten stał się okazją do omówienia, połączenia ze sobą wszystkiego, co o zasadach i normach w życiu przedszkolnym powinniśmy wiedzieć, by nasza zabawa, każdy dzień w przedszkolu był nie tylko wesoły, ale też bezpieczny. Mamy nadzieję, że ustalony kodeks będzie wspierał i motywował dzieci podczas codziennych zabaw i zajęć w przedszkolu.