#UCZYMYRATOWAĆ

15 października przedszkolaki z grupy „Słoneczka” po raz 3 brały udział w akcji bicia rekordu w  wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej odbywającej się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Celem akcji jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. „Słoneczka” również wykazały się znajomością i umiejętnością wykonywania resuscytacji. Przedszkolaki początkowo ćwiczyły na misiach, następnie uczyły się wykonywania resuscytacji na fantomie. Mamy nadzieję, iż udział w tego typu akcjach nauczy dzieci, jak należy postępować podczas udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy serdecznie ratownikom medycznym, strażakom oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej, za możliwość udziału w akcji.