Propozycje zabaw na 25.01.2022 r.

Propozycje zabaw na 25.01.2022 r.

Grupowanie – ćwiczenie w klasyfikowaniu przedmiotów.

Słoneczka spróbujcie grupować przedmioty zgromadzone w waszych pokojach, w kuchni według rożnych cech, np. ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, kształt czy przeznaczenie.Najpierw odnajdźcie cechy łączące grupowane przedmioty, a następnie przeliczcie przedmioty w powstałych w ten sposób zbiorach.

Plecionkowa podkładka– przeplatanka, wykonanie podkładki plecionej z pasków papieru.

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, której opis znajduje się w poniższym linku. Pochwalcie się nam swoimi plecionkami, na naszej grupie zamkniętej.

Poszukajcie w waszym domu przedmiotów starych, zabytkowych, rzemieślniczych, ręcznie robionych. Porozmawiajcie, skąd się u was wzięły?

Drodzy Rodzice spróbujcie wyjaśnić znaczenie pojęcia „rzemieślnik” (osoba, która zajmuje się wytwarzaniem rzeczy przeznaczonych do użytku człowieka, robi to najczęściej własnoręcznie, więc są to przedmioty niepowtarzalne i piękne), „rzemiosło” (pewne rodzaje działalności człowieka, w wyniku których wytwarzane są przedmioty przydatne w życiu codziennym). Wytwory rzemieślnicze różnią się od przedmiotów produkowanych w fabrykach tym, że nie powstaje ich dużo, najczęściej są wytwarzane własnoręcznie przez człowieka, często są niepowtarzalne. Zastanówcie się, czy w pobliżu przedszkola albo domów są miejsca, w których pracują rzemieślnicy, może Wasi dziadkowie bądź  rodzice niektórych dzieci wykonują takie zawody. Wiele z tych zawodów kojarzy się z dawnymi czasami, niektóre zanikają, ale są ludzie, których te czynności interesują. Zastanówcie się wspólnie, co oznacza powiedzenie: „Praktyka czyni mistrza”,w jakich sytuacjach tak mówimy.

Zachęcamy, aby dzieci badały i rozpoznawały różne materiały: kamień, drewno, metal. Niech porównują ich właściwości, jak ciężar (bez ważenia), wielkość, słuchały dźwięków, jakie wydają te materiały, kiedy się w nie uderza.  Następnie wspólnie określcie, którzy rzemieślnicy używają danego materiału, np. drewno– stolarz, rzeźbiarz; metal – ślusarz, kowal; glina – garncarz.