DBAMY O CMENTARZ

Przedszkolaki z grupy „Słoneczka” aktywnie przyłączyły się do zadania wynikającego z podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Naszą Gminą dotyczącego wykonania prac na cmentarzach wojennych, przy mogiłach wojennych i kwaterach wojennych, położonych na terenie gminy Biała Piska w 2021 r. Wspólnie z kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami – Panem Radosławem Laszkowskim wybraliśmy się na pobliski cmentarz wojenny i uprzątnęliśmy teren, a następnie zapaliliśmy znicze.